Vi utvecklar plåt- och ventbranschen

Vi utvecklar plåt- och ventbranschen

TJÄNSTER

Vi hjälper företag med offertunderlag, ackordsmätning och egen mätning. Våra konsulter finns på sju lokalkontor runt om i landet.

pvf-pil-front-blurbs-green-fullKalkyltjänst 

pvf-pil-front-blurbs-green-fullAckordsmätning

DIGITALA VERKTYG

Vi tillhandahåller branschanpassade kalkylprogram för byggplåt och ventilation samt PVF Entreprenad för godkända kvalitets- och miljöplaner.

pvf-pil-front-blurbs-yellow-fullKalkyl Byggplåt

pvf-pil-front-blurbs-yellow-fullKalkyl Ventilation

pvf-pil-front-blurbs-yellow-fullPVF Entreprenad

YRKE & UTBILDNING

Vi marknadsför våra yrken samt rekryterar och utbildar framtidens medarbetare i plåt- och ventbranschen.

pvf-pil-front-blurbs-red-fullInfo och material

pvf-pil-front-blurbs-red-fullTeknikcentrum

pvf-pil-front-blurbs-red-fullInteraktiva utbildningar

Tjej och plåtis! Därför är det en bra idé.

Helena, Rebecca och Emilia känner inte varandra, men har en viktig sak gemensam. De är skickliga byggnadsplåtslagare och stortrivs med sina jobb. Ibland möts de av förvånade miner, men oftast är de en självklar del i gänget.

läs mer

100 hushåll i forskningsprojekt om ren luft

Just nu pågår ett spännande och unikt forskningssamarbete mellan PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd (PVF) och Lunds Tekniska Högskola. Projektet ”Ren luft, friskt liv” syftar till att undersöka innemiljön i moderna enfamiljshus. Luftkvalitén i våra hem är kopplade till hur vi mår och det ställer krav på hur vi bygger våra framtida bostäder.

läs mer

Mitt i Kista har uppmärksammat plåtslagaryrket

”Plåtslagaryrket – ett säkert kort Plåtslagarbranschen skriker efter arbetskraft, särskilt i Stockholm. Kista Gymnasium är den enda skolan i Stockholm där man kan utbilda sig till plåtslagare. Byggnadsplåtslagare är ett eftertraktat yrke på arbetsmarknaden, både på kort och på lång sikt. Trots att det finns goda möjligheter till att få jobb efter utbildningen..” Läs hela artikeln... läs mer

Förändringar och utmaningar

Den 27-28 oktober deltog drygt 30 lärare i PVF:s lärarkonferens i Nacka. Årets huvudtema kretsade kring förändringar och hur vi tillsammans kan öka intresset och därmed rekryteringen till plåt- och ventilationsbranschen. Studiebesök, branschråd, film och handledarutbildning var några idéer som diskuterades.

läs mer