iStock_000080475313_Small

Just nu pågår ett spännande och unikt forskningssamarbete mellan PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd (PVF) och Lunds Tekniska Högskola. Projektet ”Ren luft, friskt liv” syftar till att undersöka innemiljön i moderna enfamiljshus. Luftkvalitén i våra hem är kopplade till hur vi mår och det ställer krav på hur vi bygger våra framtida bostäder.

Målet med undersökningen är att vi ska bli bättre på att konstruera bostäder som har en bra innemiljö och är miljömässigt hållbara. Ett projekt med koppling till miljö, teknik och energieffektivitet. Mätningarna började vid årsskiftet 2015/2016 och kommer att pågå under ett års tid.

Vad vi vill visa på med det här projektet är dels värdet av ren inomhusluft i våra hem, dels att vi ska bli bättre på att konstruera miljömässigt hållbara bostäder som har en bra innemiljö. Genom detta projekt önskar vi också förtydliga bilden av ventilationsbranschen och dess bidrag till kunder, samhälle och unga.

I projektet kommer 100 hushåll, 50 hushåll i södra Sverige (Jönköping) och 50 hushåll i norra Sverige (Umeå) att undersökas. Vi undersöker temperatur, relativ fuktighet och koldioxidhalten. Till vår hjälp har vi mätinstrument som kommer att logga var 15:e minut under cirka ett år. När all data har samlats in analyserar LTH och sammanställer resultaten. Vår förhoppning är att delresultat ska kunna presenteras löpande under projektets gång. All information lägger vi upp på kampanjsajten samt på LTHs hemsida.

Läs gärna artikel om projektet som publicerats i Plåt & Vent-Magasinet här >>.