För första gången har vi skapat en film som gör det möjligt för tittare att så nära det bara går uppleva hur det är att arbeta som plåtslagare. Filmen, som skapats i 360° vinkel, riktar sig till människor som står inför att välja yrke, men kommer även att användas som informationsfilm till SYV:are och beslutsfattare.

– Folk förstår inte vad vi gör, eftersom vi jobbar på en unik arbetsplats som man nästan aldrig har tillträde till. Filmen blir på så sätt en fantastisk möjlighet att visa plåtslageri och göra det till en cool och positiv upplevelse för tittarna att ta del utav, berättar vår yrkesambassadör Mathilda Klinger Danielsson som var med och filmades på taket.

Filmen riktar sig främst till elever i grundskolan men även människor som söker en ny utmaning i arbetslivet och arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden, såsom nyanlända. Dessutom är tanken att filmen ska användas för att öka kunskapen om yrket och branschens utmaningar bland beslutsfattare och studie- och yrkesvägledare.

Filmen kommer visas i samband med våra aktiviteter under hösten.