Enligt en undersökning genomförd av PVF, vill 64 % av köparna av ventilation att teknisk kompetens ska få styra valet av entreprenör och material. Men i verkligheten är det bara 23 % av valen som görs utifrån kompetensnivå. I 57 % av fallen är det priset som avgör.

Kundmätningen som genomförts under hösten på uppdrag av PVF, utgår från ett fyrtiotal djupintervjuer med köpare av ventilation. Den visar bland annat att kunderna vill välja ventilationspartner av en anledning, men i realiteten gör det av en annan anledning.

Kompetens, pris eller service?

Som svar på frågan – ”Om du måste välja, vilken faktor är viktigast när du väljer leverantör?” svarar de flesta Teknisk kompetens (64 procent), följt av Pris (40 procent) och Service (33 procent). När de senare i intervjun får frågan ”Vad skulle du vilja säga var den avgörande orsaken till att du valde den/de leverantörer du har idag?”, dominerar istället Låga priser (57 procent).

Kompetens höjer värdet
Projektet Ren luft, friskt liv handlar om att förtydliga och höja värdet på ventilationsbranschens tjänster. Resultaten från undersökningen understryker just vikten av att vidareutveckla företagens kompetens för att ännu bättre kunna leva upp till kundens krav och förväntningar. Lika viktigt är att lyfta fram företagens befintliga och kommande satsningar på kompetensutveckling och vad detta tillför beställaren. Om branschen själv sätter kompetens i fokus ökar möjligheten för köparna att göra detsamma vid val av ventilationspartner.