Branschskoleförsöket

PVF Teknikcentrum är en av de 10 skolor som blivit utvald att delta i Skolverkets försöksverksamhet med branschskolor.

Försöket innebär att utvalda branschskolor kan sluta avtal med skolhuvudmän och att skolhuvudmännen därmed kan söka statsbidrag för kostnaderna det innebär att skicka sina elever till en branschskola.

Läs mer om Skolverkets försöksverksamhet med branschskolor här >>

Kontrakt med PVF Teknikcentrum >>