Optimala skal & Frisk Luft 2.0

Nu är e-utbildningarna Optimala skal och Frisk Luft flyttade till den nya plattformen. Det innebär en del nya möjligheter så som förbättrad funktion på läsplatta och vidareutveckling av funktionen för diplomering.