Optimala skal & Frisk Luft 2.0

Nu är e-utbildningarna Optimala skal och Frisk Luft flyttade till den nya plattformen. Det innebär en del nya möjligheter så som förbättrad funktion på läsplatta och vidareutveckling av funktionen för diplomering.

Förändringar och utmaningar

Den 27-28 oktober deltog drygt 30 lärare i PVF:s lärarkonferens i Nacka. Årets huvudtema kretsade kring förändringar och hur vi tillsammans kan öka intresset och därmed rekryteringen till plåt- och ventilationsbranschen. Studiebesök, branschråd, film och handledarutbildning var några idéer som diskuterades.