IMG_3980Toni Andersson är lärare på Movant i Göteborg och hans elever är flitiga användare av både Frisk Luft och Optimala Skal. Här delar han med sig av sina erfarenheter.

Hur gjorde du för att komma i gång med Frisk Luft och Optimal skal?
Jag var en av de första att certifiera mig till ventilationsmontör. Eftersom certifieringsprovet grundar sig på Frisk luft, blev förberedelserna till certifieringen en naturlig väg in i utbildningsmaterialet. Det är bra om man själv har gått igenom materialet, före eleverna.

Hur jobbar eleverna med det?
De jobbar mycket med det på egen hand, både hemma och under lektionstid. Det är bra att växla mellan arbete i verkstaden och tid vid datorn. Om någon fastnar eller tycker något är svårt brukar vi samlas hela gruppen, ta upp det på projektorduken och samtala kring det. Ibland läser de på i förberedande syfte, innan vi ska påbörja ett nytt moment.

Hur motiverar du dina lever att jobba i Frisk Luft och Optimala Skal?
Jag har ju bara vuxna elever som redan är väldigt motiverade att lära sig. Jag förklarar att de i framtiden kan använda det som ett uppslagsverk och det är en stor tillgång. Gällande Frisk Luft så är det ju samma material som ska studeras inför certifieringsprovet som i sin tur leder till högre lön. Det brukar vara intressant.

Vad är det du uppskattar mest med materialet?
Det går alltid att jobba med det, bara det finns en dator eller läsplatta. Via min sida i systemet så har jag full koll på när eleverna jobbar i materialet, vad de gör och hur de presterar på kapiteltesten. Det gör det lätt att följa upp varje elev. Det är också kul att kunna skriva ut ett diplom när de har klarat av utbildningsmaterialet och så är det fantastiskt att de får ha kvar inloggningen och kan använda materialet som ett uppslagsverk ute i arbetslivet.