E-utbildningar

PVF Yrke & Utbildning har som uppdrag och ambition att utveckla plåt- och ventilationsbranschen. I takt med att utvecklingen går allt snabbare framåt, förändras även roller, kraven ökar och möjligheterna till ut- och fortbildning blir allt bättre.

PVF Yrke & Utbildning anser att utbildning spelar en mycket viktig roll och vi har tagit oss an att producera och leverera tillgängliga, moderna och aktuella utbildningsmaterial. Utbildningarna behandlar ventilationsmontage (Frisk luft) och byggnadsplåtslageri (Optimala skal) och kännetecknas av att de är:

  • Interaktiva – vilket skapar aktiva elever och ökar inlärningsförmågan.
  • Webbaserade – med inloggning kan de användas från vilken dator som helst, och de fungerar även på läsplatta i webbläsaren Chrome.
  • Har tydlig struktur och uppföljning – utbildningarna är uppbyggd i moduler, kapitel och avsnitt. Varje kapitel har ett uppföljande kapiteltest.

Interaktiva utbildningsformer handlar inte om att digitalisera den traditionella undervisningen, utan om att skapa en undervisning som passar den digitala generationen. Det digitala utbildningsmaterialet ska alltså kompletteras med såväl kompetenta lärare som praktiska moment.

Efter en introduktion i utbildningsmaterialen är både Frisk Luft och Optimala skal fria att använda för gymnasieskolor med inriktning byggnadsplåtslageri och ventilationsplåtslageri (ventilationsmontör). Vi kan även erbjuda lösningar för företag, som är anslutna till Plåt- & Ventilationsavtalet, som vill vidareutbilda sin personal.

Företag och skolor/ lärare som är intresserade av någon av våra interaktiva utbildningar, kontakta Niklas Angelöf: niklas.angelof@pvf.se.

Frisk Luft – e-utbildning för ventilationsmontörer

Optimala Skal – e-utbildning för byggnadsplåtslagare