Frisk Luft

Frisk Luft är ett interaktivt läromedel i ventilationsmontage. Materialet används i gymnasieskolor med plåtslageriinriktning. Läromedlet fungerar dock lika bra för verksamma ventilationsmontörer som vill utveckla eller befästa sina kunskaper. Företagare kan med fördel plocka ut valda delar för att utveckla personalen i exempelvis kundvård, ritningsläsning, skyddsutrustning eller arbetsplanering med mera.

Läs Frisk luft FAQ så får du veta mer om Frisk luft och Kom igång om du vill veta hur du navigerar i utbildningen.

Beställning

Är du lärare kan du maila din förfrågan till pvfutbildning@pvf.se.

Är du elev ska du vända dig till din lärare som i sin tur kontaktar PVF enligt ovan.

Är du företagare kan du skicka en intresseanmälan till pvfutbildning@pvf.se, så kontaktar vi dig.

Frisk luft är kostnadsfritt och tillgängligt för godkända utbildningsanordnare inom plåtslageri och ventilation, alt. för företag som är medlemmar i Plåt & Ventföretagen eller har hängavtal med Byggnads.

Innehåll

Frisk Luft är uppbyggt i 5 Moduler med sammanlagt 39 kapitel med tillhörande avsnitt och kapiteltest, en ordlista samt begrepp och beräkningar. Se filmen nedan för att få en inblick i innehållet!

 

index
Modul 1: Allmänt

I den här kursmodulen får du grundläggande kunskaper om luft, ventilation och
inomhusklimat. Du får ta del av ventilationsmontörens vardag, både i verkstaden och på
byggarbetsplatsen samt får god inblick i byggbranschens viktigaste lagar och regler. Dessutom får du lära dig att skapa goda relationer till kunder och medarbetare.

3
Modul 3: Under installation

I den här kursmodulen får du lära dig hur det rent praktiskt går till att tillverka, montera och installera ventilationssystem. Och inte minst – att göra det på ett säkert, effektivt och ergonomiskt sätt.

5
Modul 5: Miljö

I den här kursmodulen får du lära dig vilka lagar och regler som gäller vid rivning, sanering och återvinning. Att minska byggbranschens belastning på miljön är ett viktigt uppdrag för framtidens byggföretag.

2
Modul 2: Före installation

I den här kursmodulen går vi in mer på djupet kring bland annat ventilationsteknik, produkter, verktyg och ritningsläsning liksom arbetsplanering. Du får även lära dig hur en ventilationsmontör samverkar med andra yrkesgrupper. Här finns med andra ord sådant som du behöver ha koll på före en installation kan påbörjas.

4
Modul 4: Efter installation

I den här kursmodulen fokuserar vi på efterarbetet. Bara för att installationen är klar, tar jobbet inte slut. Här får du lära dig de viktigaste delarna i injustering och luftflödesmätning samt hur en slutbesiktning och överlämning går till. Vi går även igenom vad service och underhåll av ventilationssystem kan innebära.

Gå direkt till Frisk luft: friskluft.onlineacademy.se

Frisk luft

Informationsblad

Frisk luft