FAQ om Frisk Luft

Vad är Frisk Luft?

Frisk Luft är en e-utbildning, ett interaktivt läromedel för ventilationsmontörer. Det lanserades i november 2012.

För vem?

Frisk Luft används i gymnasieskolor med plåtslageriinriktning.

Läromedlet fungerar dock lika bra för verksamma ventilationsmontörer som vill utveckla eller befästa sina kunskaper. Företagare kan med fördel plocka ut valda delar för att utveckla personalen i exempelvis kundvård, ritningsläsning, skyddsutrustning eller arbetsplanering med mera.

Den certifiering av ventilationsmontörer som tidigare har gjorts utifrån ”Frisk luft pärmen” är nu under bearbetning och uppdatering och kommer att bygga på det nya Frisk Luft-materialet.

Vad kostar det?

Materialet är gratis och alla gymnasieskolor med plåtinriktning har fri tillgång till utbildningen mot att man tar del av en introduktionsutbildning i Frisk Luft. För att säkerställa kvaliteten gäller detta varje enskild lärare som ska använda sig av läromedlet.

Materialet erbjuds även till företag som vill höja kompetensen hos medarbetarna. I dessa fall betalar företaget för introduktionsutbildningen, administration av användarkontot och viss support. Målet är att hålla nere även dessa kostnader eftersom Frisk Luft är ett branschgemensamt material med syfte att höja kompetensnivån i branschen.

Hur kan jag få tillgång till Frisk Luft?

Frisk luft är tillgängligt för godkända utbildningsanordnare inom plåtslageri och ventilation, alt. för företag som är medlemmar i Plåt & Ventföretagen eller har hängavtal med Byggnads.

All administration går via PVF Yrke & Utbildning.

Är du lärare kan du maila din förfrågan till pvfutbildning@pvf.se.

Är du elev ska du vända dig till din lärare som i sin tur kontaktar PVF enligt ovan.

Är du företagare kan du skicka en intresseanmälan till pvfutbildning@pvf.se, så kontaktar vi dig så snart vi öppnar upp för företag att anmäla sig till introduktionsutbildningen.

Hur funkar Frisk Luft?

Varje användare får en egen inloggning, ett eget konto.

Materialet består av moduler, kapitel och avsnitt. I avsnitten återfinns text och bilder, interaktiva applikationer, filmklipp med mera.

Användaren kan navigera fritt i hela läromedlet, men det finns också en föreslagen turordning. Via kapiteltest ges kontinuerlig avstämning angående kunskapsnivån.

Vad innehåller utbildningen?

Frisk Luft är uppbyggt i 5 Moduler med sammanlagt 39 kapitel med tillhörande avsnitt och kapiteltest, en ordlista samt begrepp och beräkningar.

Vilka tekniska krav finns?

Frisk Luft fungerar på datorer (Mac och PC) och allra bäst i webbläsarna Chrome, Firefox, Safari och Edge. Utbildningen fungerar även på läsplatta i webbläsaren Chrome. Utbildningen går att öppna på smartphones, men rekommenderas inte då det är svårt att ta till sig allt material på små mobilskärmar.