Optimala Skal

Optimala Skal är ett interaktivt läromedel i byggnadsplåtslageri. Materialet används i gymnasieskolor med plåtslageriinriktning och fungerar lika bra för verksamma byggnadsplåtslagare som vill utveckla eller befästa sina kunskaper. Företagare kan med fördel plocka ut valda delar för att utveckla personalen i exempelvis kundvård, skyddsutrustning, arbetsplanering med mera.

Läs Optimala Skal FAQ så får du veta mer om läromedlet.

Beställning

Är du lärare kan du maila din förfrågan till pvfutbildning@pvf.se.

Är du elev ska du vända dig till din lärare som i sin tur kontaktar PVF enligt ovan.

Är du företagare kan du skicka en intresseanmälan till pvfutbildning@pvf.se, så kontaktar vi dig så snart vi öppnar upp för företag att anmäla sig till introduktionsutbildningen.

Optimala skal är kostnadsfritt och tillgängligt för godkända utbildningsanordnare inom plåtslageri och ventilation, alt. för företag som är medlemmar i Plåt & Ventföretagen eller har hängavtal med Byggnads.

Innehåll

Optimala Skal är uppbyggt i 5 Moduler med sammanlagt 35 kapitel med tillhörande avsnitt och kapiteltest.

1_medium
Modul 1: Allmänt
Innehåller grundläggande kunskaper om arbetet som byggnadsplåtslagare. Du får ta del av byggnadsplåtslagarens vardag, både i verkstaden och på byggarbetsplatsen samt får god inblick i byggbranschens viktigaste lagar och regler. Dessutom får du lära dig att skapa goda relationer till kunder och medarbetare.

2_medium
Modul 2: Förkunskaper
Vi tittar bland annat närmare på tak och fasaders utformning, benämning av moment och detaljer, liksom de verktyg du ska jobba med. Och inte minst – hur du tar det säkra före det osäkra! Du får också lära dig grunderna i entreprenadkunskap, bygghandlingarnas innebörd och beräkning av jobb.

3_medium
Modul 3: Produktion
Du får lära dig hur det rent praktiskt går till att tillverka och montera plåtfasader och tak. Olika bearbetningsmetoder, utbredning, sammanfogningsmetoder och takavvattningsystem presenteras, liksom hur tak och fasader påverkas av omgivning och klimat.

4_medium
Modul 4: Underhåll
Här fokuserar vi på efterarbetet. Bara för att arbetet med att klä tak och fasader är klart, tar jobbet inte slut – tvärtom. Här får du lära dig lite mer om rengöring av tak, bättringsmålning, de vanligaste typerna av reparationer samt varför vi skottar taken och hur.

medium_icon_5
Modul 5: Miljö
Du får lära dig vilka lagar och regler som gäller vid rivning, sanering och återvinning. Att minska byggbranschens belastning på miljön är ett viktigt uppdrag i framtidens byggföretag. Här får du även tips på hur du kan återvinna smart och ekonomiskt.

Gå direkt till Optimala skal:
optimalaskal.onlineacademy.se

Optimala skal

Informationsblad

Optimala skal