FAQ om Optimala Skal

Vad är Optimala skal (OS)?

Optimala skal är ett webbaserat, interaktivt utbildningsmaterial i byggnadsplåtslageri. Materialet har tagits fram och ägs av PVF Plåt & Vent Forum.

Varför ett interaktivt utbildningsmaterial?

Fördelen med en interaktiv utbildning är att allt kan upplevas oändligt många gånger. Så länge det finns en internetuppkoppling, finns materialet tillgängligt (inga mer glömda böcker). Texterna kan fås upplästa, testfunktioner skapar effektiva egenkontroller och klickbarheten tillsammans med ljud, bild och rörligt material aktiverar flera sinnen och ökar därmed inlärningsförmågan. Möjligheten till distansstudier underlättar dessutom för företag med tidsbrist.

Finns utbildningen i bokform?

Nej. Vi har valt att publicera utbildningen enbart digitalt för att göra den tillgänglig, interaktiv och lätt att uppdatera.

Vilka tekniska krav finns?

Optimala Skal fungerar på datorer (Mac och PC) och allra bäst i webbläsarna Chrome, Firefox, Safari och Edge. Utbildningen fungerar även på läsplatta i webbläsaren Chrome. Utbildningen går att öppna på smartphones, men rekommenderas inte då det är svårt att ta till sig allt material på små mobilskärmar.

Vem kan använda sig av OS?

Optimala skal är tillgängligt för godkända utbildningsanordnare inom plåtslageri och ventilation, alt. för företag som är medlemmar i Plåt & Ventföretagen eller har hängavtal med Byggnads.

Vad innehåller OS?

Materialet är uppbyggt i fem moduler innehållande kapitel, avsnitt och kapiteltest. Det går att röra sig fritt i hela materialet.

Hur mycket kostar det att använda OS?

Materialet är kostnadsfritt för utbildningsaktörer inom byggnadsplåtbranschen. Företag som vill ha tillgång till OS för att på egen hand utbilda personalen kan ställa en förfrågan till PVF via Niklas Angelöf.

Hur hittar jag till OS?

Logga in på onlineacademy.optimalaskal.se