De senaste åren har vi blivit nominerade i olika tävlingar för vårt arbete med att få fler människor att söka sig till plåtslagaryrket. Den senaste nomineringen, i The Indie Awards, gör oss extra stolta eftersom den uppmärksammar kommunikationsprojekt som syftar till ökad jämställdhet i branscher eller på arbetsplatser.

På PVF Yrke & Utbildning arbetar vi med att få fler att söka sig till en bransch som behöver mängder med ny arbetskraft nu och de kommande åren. Idag är endast 1 procent av Sveriges plåtslagare kvinnor. Något som givetvis är ett problem i en bransch som är i stort behov av arbetskraft. Sedan vi initierade arbetet med rekryteringsfrågor har vi därför eftersträvat en jämn könsfördelning i all kommunikation.

Att öka antalet kvinnor i branschen är viktigt för att lösa den utmaning med kompetensbrist som branschen står inför men det är också en självklarhet att vi som bransch ska välkomna mångfald. Det gör oss bättre på många sätt, i allt från innovation och kreativitet till att skapa bättre arbetsklimat.

Vi vet att det är ett långsiktigt arbete men en nominering som detta ger oss ytterligare energi att fortsätta!