Nu finns utvalda delar ur e-utbildningarna Optimala Skal och Frisk Luft tillgängliga utan att behöva logga in. De externa kursvisningarna kan t.ex. användas när man vill låta potentiella elever och företag bekanta sig med utbildningsverktyget. Syftet är att på ett lättillgängligt sätt kunna ge smakprov på och skapa intresse för e-utbildningarna, samt att visa upp vilken typ av material som de består av.