Plåtslagarmatte som filmklipp, sammanfogningsmetoder i detalj och ritningslära från grunden. Det är några exempel ur nylanserade Optimala skal. Här har vi samlat svaren på vanliga frågor kring utbildningsmaterialet.

Vad är Optimala skal (OS)?
Optimala skal är ett webbaserat, interaktivt utbildningsmaterial i byggnadsplåtslageri. Materialet har tagits fram och ägs av PVF Plåt & Vent Forum.

Varför ett interaktivt utbildningsmaterial?
Fördelen med en interaktiv utbildning är att allt kan upplevas oändligt många gånger. Så länge det finns en internetuppkoppling, finns materialet tillgängligt (inga mer glömda böcker). Texterna kan fås upplästa, testfunktioner skapar effektiva egenkontroller och klickbarheten tillsammans med ljud, bild och rörligt material aktiverar flera sinnen och ökar därmed inlärningsförmågan. Möjligheten till distansstudier underlättar dessutom för företag med tidsbrist.

Finns utbildningen i bokform?
Nej. Vi har valt att publicera utbildningen enbart digitalt för att göra den tillgänglig, interaktiv och lätt att uppdatera.

Vilka tekniska krav finns?
Det krävs en internetuppkoppling och en webbläsare så som Explorer, Chrome. Safari eller Firefox. Dator, läsplatta eller smartphone spelar ingen roll, men för bästa upplevelse rekommenderas dator eller läsplatta.

Vem kan använda sig av OS?
Gymnasieutbildningar och motsvarande utbildningar inom byggnadsplåtslageri. Företag inom branschen som på olika sätt vill vidareutbilda sin personal eller genomgå kommande auktorisering.

Vad innehåller OS?
Materialet är uppbyggt i fem moduler innehållande kapitel, avsnitt och kapiteltest. Det går att röra sig fritt i hela materialet.

1. Allmänt: Innehåller grundläggande kunskaper om arbetet som byggnadsplåtslagare. Du får ta del av byggnadsplåtslagarens vardag, både i verkstaden och på byggarbetsplatsen samt får god inblick i byggbranschens viktigaste lagar och regler. Dessutom får du lära dig att skapa goda relationer till kunder och medarbetare.

2. Förkunskaper: Vi tittar bland annat närmare på tak och fasaders utformning, benämning av moment och detaljer, liksom de verktyg du ska jobba med. Och inte minst – hur du tar det säkra före det osäkra! Du får också lära dig grunderna i entreprenadkunskap, bygghandlingarnas innebörd och beräkning av jobb.

3. Produktion: Du får lära dig hur det rent praktiskt går till att tillverka och montera plåtfasader och tak. Olika bearbetningsmetoder, utbredning, sammanfogningsmetoder och takavvattningssystem presenteras, liksom hur tak och fasader påverkas av omgivning och klimat.

4. Underhåll: Här fokuserar vi på efterarbetet. Bara för att arbetet med att klä tak och fasader är klart, tar jobbet inte slut – tvärtom. Här får du lära dig lite mer om rengöring av tak, bättringsmålning, de vanligaste typerna av reparationer samt varför vi skottar taken och hur.

5. Miljö: Du får lära dig vilka lagar och regler som gäller vid rivning, sanering och återvinning. Att minska byggbranschens belastning på miljön är ett viktigt uppdrag i framtidens byggföretag. Här får du även tips på hur du kan återvinna smart och ekonomiskt.

Hur mycket kostar det att använda OS?
Materialet är kostnadsfritt för utbildningsaktörer inom byggnadsplåtbranschen. Företag som vill ha tillgång till OS för att på egen hand utbilda personalen kan ställa en förfrågan till PVF via annika.kymling@pvf.se.

Hur hittar jag till OS?
Logga in på www.pvfutbildning.se.