Här svarar vi på frågor angående gymnasieutbildning, kompletterande utbildning på PVF Teknikcentrum, yrkesexamen och yrkesbevis för ventilationsmontörer.

 

Vad krävs för att utbilda en gymnasieelev till ventilationsmontör?

VVS- och Fastighetsprogrammet med inriktningen ventilation samt lärlingstid på företag.

 

Vad krävs för att utbilda en gymnasieelev till ventilationsmontör med möjlighet att senare avlägga yrkesexamen och få ett yrkesbevis?

För att eleven ska få plåt- och ventilationsbranschens yrkesbevis och vara attraktiv som ventilationsmontör, krävs en gymnasieutbildning – inriktningen ventilation på VVS- och Fastighetsprogrammet samt ett godkänt yrkesprov och lärlingstid på företag. Skolan ska vara godkänd av PVF Yrke & Utbildning och ha lärare med certifikat eller yrkesbevis inom ventilation. Den totala utbildningstiden för en ventilationsmontör med yrkesbevis är 5800 timmar.

 

Om skolan har VF-programmet, men saknar lärare och utbildningslokaler för ventilation. Kan vi ändå utbilda ventilationsmontörer?

Skolan kan erbjuda utbildning till ventilationsmontör som gymnasial lärling, även kallat företagsförlagd gymnasieutbildning. Det innebär att minst 50% av utbildningstiden sker som APL. De delar av utbildningen som är gemensamma för eleverna genomförs i skolan, medan utbildning i ventilationsämnena sker under elevens APL samt under kompletterande utbildning på PVF Teknikcentrum. Skolan skickar eleven till PVF Teknikcentrum i Katrineholm vid 2 kurstillfällen om 3 veckor under årskurs 2. För att få tillgodoräkna sig timmarna och på sikt få yrkesbevis ska APL i möjligaste mån ske i ett företag som har kollektivavtalet Plåt- och Ventilationsavtalet.

Skolan ska vara godkänd av PVF Yrke & Utbildning.

 

Vad innebär kompletterande utbildning?

Kompletterande utbildning innebär att branschskolan PVF Teknikcentrum, med ett validerande förhållningssätt, utbildar på delar av kurser som behövs för att bli godkänd på yrkesprovet och därmed bli attraktiv på arbetsmarknaden. Den kompletterande utbildningen omfattar delar av inriktningen ventilation som av olika anledningar inte genomförs under APL eller i skolundervisningen.

 

Hur mycket kostar det att skicka en elev till PVF Teknikcentrum för kompletterande utbildning?

Från och med hösten 2021 till och med våren 2023 bekostar branschen, via PVF Yrke & Utbildning, den kompletterande utbildningen inom ramen för VF-programmet. Kursavgift, boende, frukost, lunch, kaffe och frukt ingår. Dessutom läromedel och träning på gym. Skolan bekostar resor, eventuellt traktamente och matersättning. Erbjudandet gäller upp till 2 kurstillfällen om 3 veckor under årskurs 2. För att kunna ta del av detta erbjudande ska APL i möjligaste mån ske i ett företag som har kollektivavtalet Plåt- och Ventilationsavtalet samt med god framförhållning (under våren innan eleven ska delta) kontakta PVF Teknikcentrum för planering av den kompletterande utbildningen.

För att kontrollera kollektivavtalstillhörighet gå till: www.byggnads.se/kollektivavtalskollen

 

Kan eleverna delta i kompletterande utbildning på någon annan skola?

Nej. PVF Teknikcentrum är Plåt- och Ventilationsbranschens branschskola för ventilationsyrken. Det är alltså endast via PVF Teknikcentrum och APL i företag med kollektivavtalet Plåt- och ventilationsavtalet som eleverna kan tillgodoräkna sig utbildningstiden.