lararkonferens_edited-1

Den 27-28 oktober deltog drygt 30 lärare i PVF:s lärarkonferens i Nacka. Årets huvudtema kretsade kring förändringar och hur vi tillsammans kan öka intresset och därmed rekryteringen till plåt- och ventilationsbranschen. Studiebesök, branschråd, film och handledarutbildning var några idéer som diskuterades.

De lärare som samlades till lärarkonferensen kommer från hela landet och jobbar både i gymnasieskolan och med arbetsmarknadsutbildningar. Under de två dagarna fick de ta del av föredrag och information om pågående och kommande aktiviteter inom projekten Ren luft, friskt liv! och Strålande utsikter, om utbildning av arbetsförmedlare i Skåne och Stockholm liksom det fortsatta arbetet med yrkesambassadörer och högstadieturnén.

Interaktivitet och förändringar
De lärare som ännu inte kommit igång med de interaktiva läromedlen Optimala Skal och Frisk Luft fick ytterligare en genomgång av innehåll och funktion liksom hjälp med inloggningar. Det blev också en del nyttigt erfarenhetsutbyte och samtal kring möjligheterna med materialet. Vi hade dessutom en gästföreläsare, förändringskonsulten Kia Ekedahl som pratade på temat: Led förändringen, låt den inte leda dig! Med ett härligt engagemang delade hon med sig av arbetsglädje i förändringsprocesser.

Branschråd, fortbildning, film
Det lades också mycket tid på gruppdiskussioner kring den viktiga frågan hur vi tillsammans ska kunna öka intresset för branschen och därmed rekryteringen. Frågeställningar och idéer som kom upp kretsade bland annat kring betygssättningen, studiebesök hos tidigare elever, utbildning av obehöriga lärare, fortbildning av lärare, handledarutbildning av företagare, branschråd, reklamfilm för yrket och digital mötesplats.

– Det är alltid kul att blicka framåt och söka lösningar. Jag tycker att vi tillsammans fick fram fler bra förslag för hur vi kan samverka kring rekryteringen framöver, säger Annika Waernström, PVF Yrke & Utbildning.

Samtalen och de idéer som framkom tas nu vidare inom PVF för att bearbetas och utvärderas.

Hade du inte möjlighet att delta i lärarkonferensen men vill veta mer, kontakta Annika Waernström, annika.waernstrom@pvf.se.