Forskningsprojektet ”Ren luft, friskt liv” fortlöper och har nu gått in i fasen för analysering.

Mätutrustningen från de villor som haft mätning under ett års tid har nu samlats in och datan analyseras. Man jämför de enkätsvar som kommit in och använder energisimuleringar för att analysera hur spridningen i innetemperatur påverkar energianvändningen. Preliminära resultat visar på intressanta skillnader beroende på om de studerade villorna har mekanisk till och frånluft eller mekanisk frånluft. Kring detta skrivs nu en artikel som fokuserar på innetemperaturer under både vinter och sommar och nästkommande artikel kommer att hantera luftflödesmätningar och CO2.

Vill du veta mer om forskningsprojektet? Läs mer på www.renluftfrisktliv.se