arbetsförmedlingen var finns jobben byggplåtslagare ventilationsplåtslagare pvf yrke och utbildning byggnadsarbetaren

I den nya prognosen ”Var finns jobben” presenterar Arbetsförmedlingen framtidsutsikterna för 200 yrken. Prognosen visar att det fortfarande finns brist på utbildad personal inom många yrken fram till 2024. De ljusa framtidsutsikterna gäller främst yrken som normalt kräver utbildning, helst en yrkesutbildning på gymnasiet. Byggnadsplåtslagare finns, inte helt överraskande, fortfarande med på listan.

Arbetsförmedlingen delar i prognosen in efterfrågan på olika yrkesgrupper efter ett bristindex på mellan 1 och 5 – ju högre siffra, desto större chans är det att få ett jobb. De yrken vars index är över 4,01 och upp till 5, placeras i det intervall där bristen förväntas bli allra störst. Byggnadsplåtslagare har ett bristindex på 4,67 för 2019. Det finns alltså gott om jobb i dag och det ser även bra ut på sikt. Prognosen pekar på hög efterfrågan ända fram till 2024.

Byggnadsarbetaren.se intervjuade Hans Eriksson från Plåt & Ventföretagen, där han berättar om vilket arbete PVF Yrke & Utbildning gör för att råda bot på bristen på byggnadsplåtslagare. Artikeln finns att läsa här >>