73_71_nyhetsbild_250x_PVF Yrke & Utbildning har under våren satsat stort på att göra fler uppmärksammade på plåtslageriyrket: framtidsmöten, unga yrkesambassadörer, Yrkes-SM, skolturné… Projektansvarig Annika Waernström summerar en hektisk vår och ser många goda effekter.

 

Vilken satsning har varit viktigast?
Satsningarna riktar sig till olika målgrupper och genom att angripa rekryteringsfrågan från olika håll har det blivit en bra helhet där politiker, elever, lärare, företagare och andra i branschen på olika sätt har fått upp ögonen för yrket och för vad vi behöver göra för att skapa ett ökat intresse.

Finns det någon speciell händelse eller aktivitet som du vill lyfta fram lite extra?
Jag är imponerad av våra sju unga yrkesambassadörer, vilka också har väckt mycket intresse både i media och i skolorna. Det är många lärare som har hört av sig och vill boka in dem till informations- och inspirationsmöten och även till olika utbildningsmässor.

Hur ser målbilden ut? Hur många utbildningsplatser för plåtslagare ska vi ha i Sverige?
När vi startade projektet Strålande utsikter under 2012, hade vi 300 byggnadsplåtslagare under utbildning. Förhoppningen är att under 2015 komma upp till 400 plåtslagarelever.

Vad bär du med dig från vårens:
SM för unga plåtslagare/ Yrkes-SM: Vi lyckades även i år med att sticka ut ur mängden och får mycket uppmärksamhet i media, både under uttagningstävlingarna runt om i landet och i finalen på Yrkes-SM i Umeå.

Framtidsmöten: Mötena har skapat många bra samtal med politiker, både lokalt och centralt. Flera av dem har tagit till sig det stora behovet av fler utbildningsplatser och i sin tur twittrat och bloggat om vår yrkeskår, våra utmaningar och möjligheter.

Unga yrkesambassadörer: Det är fantastiskt kul att få samarbeta med de här sju unga plåtslagarna och att få vara med och utveckla dem till goda förebilder för branschen.

Skolturné: Under våren besökte vi fem orter där vi samlade företagare, politiker, lärare, skolpersonal och elever för att mötas kring möjligheterna med plåtslagaryrket. Det är extra kul när lärare och företag får god kontakt och vill samarbeta. Det gynnar elevernas utveckling och hela branschens utveckling.

Plåtslagarlådan: Plåtslagarlådan är ett utbildningsmaterial för trä- och metallslöjdslärare. Vi besökte tio orter där det finns extra stort behov av plåtslagare, för att dela ut lådorna och informera om plåtslagaryrket. I Stockholm, där behovet är mycket stort var vi på tio grundskolor. Det goda mottagandet av lådorna bådar gott inför fortsatt kontakt. Hittills har tjugo plåtslagarlådor delats ut.

Vilka rekryterings- och utbildningsprojekt kommer ni att jobba med under hösten?
Vi fortsätter att jobba lika aktivt. Det som är klart i dagsläget är att yrkesambassadörerna ska ut på skolor och informera, Optimala skal kommer att lanseras och vi kommer att jobba vidare med plåtslagarlådorna på olika sätt. Dessutom har vi lärarkonferensen att se fram emot.