66_60_nyhetsbild_250x_De 182 tävlingsbidragen har granskats och bedömts. Det blir 6 elever från Jönköping, Linköping, Skara, Norrköping, Stockholm och Halmstad som får slåss om SM-medaljerna i plåtslageri under Yrkes-SM i Umeå den 16 maj.

 SM för unga plåtslagare arrangeras för 28:e året och som vanligt är intresset stort.182 gymnasieelever och företagslärlingar deltog i uttagningstävlingarna, men endast 6 kunde nå en finalplats. Varje skola skickade sitt vinnande bidrag till branschens utbildningsorganisation PVF Yrke & Utbildning, där en central jury granskade tävlingsbidragen utifrån måttnoggrannhet, detaljutförande och helhetsintryck. De som lyckades bäst och därmed tävlar inför minst 10 000 besökare under Yrkes-SM 2014 i Umeå är:

Albin Isaksson, Bäckadalsgymnasiet, Jönköping
Linus Wigren, Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping
Simon Persson, Katedralskolan, Skara
Jenny Landberg, Ebersteinska gymnasiet, Norrköping
Robin Olsson, Kista gymnasium, Stockholm
Kasper Nilsson, Kattegattgymnasiet, Halmstad

Tävlingsbidragen blir rekryteringsfunktion
Tävlingsmomentet var tidsbegränsat till 6 timmar effektiv tid och uppgiften bestod i att tillverka en avancerad ”plåtslagarlåda” i lackerad stålplåt. Arbetsmomenten var hämtade ur byggnadsplåtslagarens vardag med tak- och fasadarbeten, men att det skulle resultera i lådor, har ett djupare syfte. Plåtslagarlådorna ska ingå i projektet ”Strålande utsikter” där branschen satsar stort på att sprida information om plåtslagaryrket för att öka rekryteringen. Jobb kan dagens ungdomar nämligen hitta hos just plåtslageriföretagen.

– Plåtslagarlådorna kommer nu att fyllas med utbildningsmaterial. De ska i ett första skede delas ut till 20-talet högstadielärare i trä- och metallslöjd, för att underlätta och inspirera till lektioner i plåtslageri, berättar Annika Waernström, PVF Yrke & Utbildning, projektansvarig för SM och ”Strålande utsikter”.

Pampig final på Yrkes-SM i Umeå
Vartannat år arrangeras Yrkes-SM, vilket är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till moderna yrkes­utbildningar. De skickligaste ungdomarna i ett 30-tal yrken samlas för att göra upp om SM-titlarna, däribland plåtslagarna. Evenemanget brukar locka över 10 000 besökare. Plåtslagarnas arrangemang och finalupplägg under Yrkes-SM, är ännu hemligt, men liksom tidigare år utlovas att såväl deltagare som besökare får chansen att uppleva en spännande tävling med djupdykning i plåtslageriyrket och kul prova-på-aktiviteter.
Bildtext:
Övre, fr v: Robin Olsson (Kista), Linus Wingren (Linköping), Jenny Landberg (Norrköping)
Nedre fr v: Kasper Nilsson (Halmstad), Simon Persson (Skara), Albin Isaksson (Jönköping)