PVF Yrke & Utbildning satsar nu på att engagera sju unga yrkesambassadörer som förebilder inom branschen. De ska i sin tur ska locka andra unga till plåtslagaryrket. Annika Waernström är projektledare på PVF och ansvarig för rekryteringsprojektet ”Strålande utsikter”.

Vilka är fördelarna med att ha just ungdomar som yrkesambassadörer?
Ungdomar lyssnar på andra unga, och det här är ett gäng som alla blivit nominerade för sitt engagemang och sin höga kompetens. Vi har sedan tidigare en ung inspiratör i Joakim Karlsson och har sett att det är lättare för ungdomarna att prata med en ”likasinnad”. Det blir fler frågor och större nyfikenhet på yrkesvalet.

Vad innebär uppdraget som yrkesambassadör?
Vi kommer att ta fram en besöksplan för hösten där samtliga gymnasier med plåtinriktning får besök av någon av våra ambassadörer. Det gäller även de högstadium på orter där vi ser störst behov av utbildade plåtslagare. Ambassadörerna kommer att informera och i många fall låta eleverna bekanta sig med plåtmaterialen.
Till en början görs besöken tillsammans med Joakim Karlsson, men efterhand kommer de att klara det här själva. De har alla fått utbildning i presentationsteknik liksom viss mediaträning.

Vad är förhoppningen med satsningen?
Att uppmärksamma ungdomar på det här yrkesvalet. Det är få som idag känner till vad en byggnadsplåtslagare gör. Det är på många sätt ett attraktivt yrke,
så når vi ut med informationen till rätt målgrupp, hoppas och tror vi att fler kommer söka till våra utbildningar. Vi vill dessutom lyfta och stärka våra ambassadörer så att de kan fortsätta vara goda förebilder inom branschen.

I Falun har ni sett att den här typen av satsningar lönar sig?
I Falun har vi varit extra aktiva senaste åren, både via besök på skolor och i kontakten med företag och media. Det har resulterat i att hälften av alla som sökt sig till bygg – och anläggning i år har valt plåtslageri som inriktning. Det visar tydligt att om eleverna får upp ögonen för byggnadsplåtslageri, så blir det en positiv respons.