Tillsammans med TNS Sifo gör vi nu en riksomfattande undersökning som tar reda på vad svenskarna vet och tycker om luften i det egna hemmet. Är svenskarna nöjda med sin inomhusluft? Och hur mycket bryr vi oss egentligen om kvaliteten på luften?

Målet med undersökningen är att kommunicera kring kampanjen Ren luft, friskt liv där vi vill belysa vikten av god inomhusluft och få fler människor att tänka på hur den påverkar oss i vardagen.
I samband med svaren på undersökning, vilka lanseras under våren, kommer vi att genomföra en större informationsinsats för att på så vis skapa intresse för ventilationsbranschen.