Fakturering

Till
Ansvarig för kundreskontra/
faktureringsansvarig


Viktig information om kundfakturor
Byte av fakturaadress fr.o.m. 2019-02-05

I samarbete med Aspia AB implementeras en ny skanningslösning för hantering av leverantörsfakturor. I samband med detta byter vi fakturaadress. Införandet av fakturaskanning innebär följande;

Från och med 2019-02-05 skall samtliga fakturor som i dagsläget adresseras till enheter/avdelningar inom PVF Yrke & Utbildning AB organisationsnummer 556294-2705, adresseras enligt något av nedan tre alternativ.

Fack 6566 samt nya adressen (Östersund) skall framgå i adressfältet på samtliga fakturor.

  1. E-faktura

För er som redan idag kan skicka elektroniska fakturor som t.ex. Svefaktura eller Peppol ber vi er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar och be dem göra uppsättningen enligt nedan:

Vår elektroniska identifierare (GLN-nr) för e-fakturor är: 7365562942704
VAN-operatör: Scancloud AB (Addett)

  1. Mailad PDF-faktura

Om ni från ert affärssystem kan skriva ut fakturor som PDF-filer skickar ni dessa till mailadressen nedan. OBS! En faktura per PDF fil.

PDF-fakturor skickas till: 6566@faktura.scancloud.se

  1. Pappersfaktura

I sista hand tar vi emot pappersfakturor. Om ni från ert affärssystem inte kan ställa om till E-faktura eller mailad PDF skickar ni fakturor till följande adress:

PVF Yrke & Utbildning
Fack 6566
Box 3037
831 03 Östersund

OBS! Endast fakturor skickas till dessa adresser. All annan post adresseras istället direkt till oss på adress:
PVF Yrke & Utbildning AB
Box 171 50
104 62 Stockholm

Hur kommer jag igång?
Om ni behöver hjälp eller har frågor gällande elektronisk fakturering, eller om ni inte kan skicka fakturor enligt något av ovanstående alternativ så kontaktar ni vår samarbetspartner Scancloud AB, via mail till edi-relations@scancloud.se. Tekniska frågor ställs till Scancloud Support på telefon 08-23 23 18 eller mail edisupport@scancloud.se

Vid övriga frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till:

Annika Waernström
annika.waernstrom@pvf.se

Med vänliga hälsningar

PVF Yrke & Utbildning AB