För företagare

Du som företagare och arbetsgivare har en mycket viktig del i att framtidens arbetskraft får rätt kompetens.

Vi vill gärna ha ett aktivt samarbete och är beroende av att du som företagare delger oss dina önskemål liksom välkomnar PRAO-elever och lärlingar till din arbetsplats. Du är den bästa ambassadören för en bransch med ett mycket stort rekryteringsbehov. Kontakta oss gärna med dina frågor eller idéer.


Kursplaner
>>
En översikt av utbildningarna för byggnads- och ventilationsplåtslagare.

Informationsblad Plåtslagare (SV) >>
Informationsblad Plåtslagare (ENG) >>
Informationsblad Plåtslagare (Arabiska) >>
Information om plåtslageriyrket och de olika yrkesvalen.

Informationsblad Ventilationsmontör (SV) >>
Informationsblad Ventilationsmontör (ENG) >>
Informationsblad Ventilationsmontör (Arabiska) >>
Information om ventilationsmontörsyrket och de olika yrkesvalen.

PRAO-material >>
Att ta emot en PRAO-elev kräver både planering och engagemang. Här finns diverse material som kan underlätta för både elev och handledare.