För företagare

Du som företagare och arbetsgivare har en mycket viktig del i att framtidens arbetskraft får rätt kompetens.

Vi vill gärna ha ett aktivt samarbete och är beroende av att du som företagare delger oss dina önskemål liksom välkomnar PRAO-elever och lärlingar till din arbetsplats. Du är den bästa ambassadören för en bransch med ett mycket stort rekryteringsbehov. Kontakta oss gärna med dina frågor eller idéer.

Kursplaner >>

En översikt av utbildningarna för byggnadsplåtslagare och ventilationsmontör.

Plåtslageriyrket erbjuder strålande utsikter (PDF) >> 

Informationsblad Plåtslagare (SV) >>
Informationsblad Plåtslagare (ENG) >>
Informationsblad Plåtslagare (Arabiska) >>
Information om plåtslageriyrket och de olika yrkesvalen.

Informationsblad Ventilationsmontör (SV) >>
Informationsblad Ventilationsmontör (ENG) >>
Informationsblad Ventilationsmontör (Arabiska) >>
Information om ventilationsmontörsyrket och de olika yrkesvalen.

Handledningsdokument >>
Att ta emot en lärling, praktikant eller PRAO-elev kräver både planering och engagemang. Här finns diverse material som kan underlätta för både elev och handledare.

Yrkesexamen >>
När du har uppnått 5350 timmar i yrket, har du rätt att göra ett prov för yrkesexamen.

Yrkesbevis >>
För att få ett yrkesbevis måste du avlägga yrkesexamen och ha 6800 timmar i yrket. Yrkesbeviset fungerar som ett kvitto på din kompetens.