För företagslärlingar

Om du är företagslärling är det väldigt viktigt att ha koll på antalet lärlingstimmar och att kontinuerligt rapportera dem till arbetsgivaren. Det är dessa timmar som ligger till grund för din examen och ditt yrkesbevis.

Har du frågor angående din lärlingsanställning kan du alltid kontakta din lokala yrkeskommitté.


Yrkesexamen
>>

När du har uppnått 5350 timmar i yrket, har du rätt att göra ett prov för yrkesexamen.

Yrkesbevis >>
För att få ett yrkesbevis måste du avlägga yrkesexamen och ha 6800 timmar i yrket. Yrkesbeviset fungerar som ett kvitto på din kompetens.

Plåtslageriyrket erbjuder strålande utsikter (PDF) >> 

Informationsblad Plåtslagare (SV) >>
Informationsblad Plåtslagare (ENG) >>
Informationsblad Plåtslagare (Arabiska) >>
Information om plåtslageriyrket och de olika yrkesvalen.

Informationsblad Ventilationsmontör (SV) >>
Informationsblad Ventilationsmontör (ENG) >>
Informationsblad Ventilationsmontör (Arabiska) >>
Information om ventilationsmontörsyrket och de olika yrkesvalen.


Kursplaner >>
En översikt av din utbildning till byggnadsplåtslagare eller ventilationsmontör.

Koll på jobbet/Jobbpärm >> (PPT)

Att ta klivet ut i arbetslivet är spännande och roligt. Men det är mycket du måste veta om allt ifrån sjukskrivning till arbetsmiljö och avtal. Här kan du ladda ner en powerpoint som hjälper dig få ”Koll på jobbet”.