För HYO/ Lokala yrkeskommittéer

Här finner du samtliga kursplaner för våra olika utbildningsvägar, liksom kontakter till landets alla lokala yrkeskommittéer och det aktuella lärlingsregistret.


Kontaktlista över landets HYO och lokala yrkeskommittéer >>


Kursplaner för gymnasieutbildning >>

En översikt av utbildningarna till byggnadsplåtslagare och ventilationsmontör.

Kompletterande utbildningar >>
Information om och kursplan för kompletterande utbildningar.

Kursplaner för arbetsmarknadsutbildningar >>
Översikt av kursinnehållet för utbildningarna till byggnadsplåtslagare och ventilationsmontör.

Branschskoleförsöket – kontrakt med PVF Teknikcentrum >>


Lärlingsregistret – LOGGA IN >>

Lärlingsregistret är ett hjälpmedel för branschens administration av lärlingar fram till utfärdande av yrkesbeviset. Registret är också ett hjälpmedel för  tidsplanering av lärlingarnas kompletterande utbildning samt innehåller redan utfärdade yrkesbevis.

Informationsblad Plåtslagare (SV) >>
Informationsblad Plåtslagare (ENG) >>
Informationsblad Plåtslagare (Arabiska) >>
Information om plåtslageriyrket och de olika yrkesvalen.

Informationsblad Ventilationsmontör (SV) >>
Informationsblad Ventilationsmontör (ENG) >>
Informationsblad Ventilationsmontör (Arabiska) >>
Information om ventilationsmontörsyrket och de olika yrkesvalen.

Koll på jobbet – informationsblad >>
Koll på jobbet – Power Point-presentation >>
Att ta klivet ut från skolan till arbetslivet är spännande och roligt. Men det är mycket en blivande arbetstagare måste veta om allt ifrån sjukskrivning till arbetsmiljö och avtal. Här kan du ladda ner ett litet infoblad/checklista som du kan dela ut till eleverna.

platslagare.nu
Riktar sig till ungdomar som vill veta mer om yrket som plåtslagare. Här hittar du även information om våra olika utbildningsvägar, lönen och karriären.

www.vent-montor.nu riktar sig till ungdomar som vill veta mer om yrket som ventilationsmontör. Här hittar du även information om våra olika utbildningsvägar, lönen och karriären.