För lärare

PVF Yrke & Utbildning jobbar för att hålla en god och uppdaterad kontakt mellan skola och näringsliv. Eftersom det är viktigt att vi kan ge eleverna den utbildning som branschen efterfrågar är det vårt ansvar att kvalitetssäkra utbildningarna och förse skolor och lärare med aktuellt och relevant utbildningsmaterial.

Har du frågor angående utbildningsmaterial eller annan support till dig som lärare inom plåtslageri och ventilation, kontakta PVF.

Inriktning ventilationsmontör från hösten 2021 >>
Här finner du frågor och svar som rör förflyttningen av utbildningen av ventilationsmontörer från hösten 2021.

Beställning av läromaterial >>
Här kan du som är lärare beställa specialanpassat utbildningsmaterial för byggnadsplåtslageri och ventilationsmontering. Maila sen den ifyllda blanketten till PVF.

Handledningsdokument >>
Att ta emot en PRAO-elev kräver både planering och engagemang. Här finns diverse material som kan underlätta för både elev och handledare.

Kursplaner >>
En översikt av utbildningarna för byggnadsplåtslagare och ventilationsmontör.

Plåtslageriyrket erbjuder strålande utsikter (PDF) >> 

Informationsblad Plåtslagare (SV) >>
Informationsblad Plåtslagare (ENG) >>
Informationsblad Plåtslagare (Arabiska) >>
Information om plåtslageriyrket och de olika yrkesvalen.

Informationsblad Ventilationsmontör (SV) >>
Informationsblad Ventilationsmontör (ENG) >>
Informationsblad Ventilationsmontör (Arabiska) >>
Information om ventilationsmontörsyrket och de olika yrkesvalen.

Koll på jobbet – PowerPoint presentation >>
Här finns en mer PowerPoint presentation för en genomgång av lagar, regler, ansvar med mera.

Tidigare SM-uppgifter >>
Här finner du uppgifter för de tidigare SM-uttagningarna och SM-finalerna mellan 1986 till 2017.

Argument och budskap >>

Beslutsfattarunderlag med statistik >>