För lärare

PVF Yrke & Utbildning jobbar för att hålla en god och uppdaterad kontakt mellan skola och näringsliv. Eftersom det är viktigt att vi kan ge eleverna den utbildning som branschen efterfrågar är det vårt ansvar att kvalitetssäkra utbildningarna och förse skolor och lärare med aktuellt och relevant utbildningsmaterial.

Har du frågor angående utbildningsmaterial eller annan support till dig som lärare inom plåtslageri och ventilation, kontakta PVF.

Beställning av läromaterial >>
Här kan du som är lärare beställa specialanpassat utbildningsmaterial för byggnadsplåtslageri och ventilationsmontering. Maila sen den ifyllda blanketten till PVF.

Handledningsdokument >>
Att ta emot en PRAO-elev kräver både planering och engagemang. Här finns diverse material som kan underlätta för både elev och handledare.

Kursplaner >>
En översikt av utbildningarna för byggnadsplåtslagare och ventilationsmontör.

Plåtslageriyrket erbjuder strålande utsikter (PDF) >> 

Informationsblad Plåtslagare (SV) >>
Informationsblad Plåtslagare (ENG) >>
Informationsblad Plåtslagare (Arabiska) >>
Information om plåtslageriyrket och de olika yrkesvalen.

Informationsblad Ventilationsmontör (SV) >>
Informationsblad Ventilationsmontör (ENG) >>
Informationsblad Ventilationsmontör (Arabiska) >>
Information om ventilationsmontörsyrket och de olika yrkesvalen.

Koll på jobbet – infoblad >>
Att ta klivet ut från skolan till arbetslivet är spännande och roligt. Men det är mycket en blivande arbetstagare måste veta om allt ifrån sjukskrivning till arbetsmiljö och avtal. Här kan du ladda ner ett litet infoblad/checklista som du kan dela ut till eleverna.

Koll på jobbet – PowerPoint presentation >>
Här finns även en mer utförlig PowerPoint presentation för en fullständig genomgång av lagar, regler,ansvar med mera.

Tidigare SM-uppgifter >>
Här finner du uppgifter för de tidigare SM-uttagningarna och SM-finalerna mellan 1986 till 2017.

Argument och budskap >>

Beslutsfattarunderlag med statistik >>