För syvare

Branschen har ett mycket stort behov av byggnadsplåtslagare och ventilationsmontörer – över hela landet! Det är yrken som passar för både tjejer och killar och kan kort beskrivas som fria yrken med stort ansvar och bra lön. Matematiska färdigheter och känsla för hantverk ger bra förutsättningar.

www.platslagare.nu riktar sig till ungdomar som vill veta mer om yrket som plåtslagare. Här hittar du även information om våra olika utbildningsvägar, lönen och karriären.

www.vent-montor.nu riktar sig till ungdomar som vill veta mer om yrket som ventilationsmontör. Här hittar du även information om våra olika utbildningsvägar, lönen och karriären.

Handledningsdokument >>
Att ta emot en PRAO-elev kräver både planering och engagemang. Här finns diverse material som kan underlätta för både elev och handledare.

Kursplaner >>
En översikt av utbildningarna för byggnadsplåtslagare och ventilationsmontörer (tidigare ventilationsplåtslagare).

Plåtslageriyrket erbjuder strålande utsikter (PDF) >>
Informationsunderlag för den som är intresserad av att veta mer om plåtslageribranschen. Innehåller information om utbildningsvägar och arbetsmarknaden för plåtslagare.

Informationsblad Plåtslagare (SV) >>
Informationsblad Plåtslagare (ENG) >>
Informationsblad Plåtslagare (Arabiska) >>
Information om plåtslageriyrket och de olika yrkesvalen.

Informationsblad Ventilationsmontör (SV) >>
Informationsblad Ventilationsmontör (ENG) >>
Informationsblad Ventilationsmontör (Arabiska) >>
Information om ventilationsmontörsyrket och de olika yrkesvalen.

Argument och budskap >>

En film till er Syvare >>