Lärlingssystemet PVF-KUB

 

LOGGA IN >>
PVF-KUB är ett system som hjälper företag och lärlingar att teckna utbildningskontrakt, följa upp sin utbildning samt rapportera in sin arbetade tid. I PVF-KUB kan man även boka in sin yrkesexamen, när man uppfyller villkoren för att få avlägga den.

Information gällande lärlingspremien
”När man anställer en lärling ska man registrera anställningen i PVF-KUB som finns på https://pvf.se/info-och-material/larlingssystem-pvf-kub/. Om man inte har använt KUB tidigare är det första man gör ett företagsupplägg. Därefter kan man registrera lärlingen.

Lärlingen/företaget ska sedan skicka in sina betyg och styrka eventuellt feriearbete med intyg, därefter fastställs hur många timmar lärlingen får tillgodoräkna sig från sin utbildning och arbete.

När detta är gjort har man skapat utbildningskontraktet och ska sedan löpande registrera in de timmar lärlingen arbetar på företaget. När lärlingen har kommit upp i rätt antal timmar får lärlingen möjlighet att boka in sig för yrkesexamen.

Lärlingspremien gäller för lärlingar som har nytecknade kontrakt (efter den 1 juni 2020). När dessa lärlingar uppnått 5800 timmar (ventilationsmontering) respektive 6800 timmar (ventilations- och byggnadsplåtslageri) och fått godkänt på sin yrkesexamen kommer lärlingspremien att fördelas på de företag där lärlingsanställningen varit. Om lärlingen har varit anställd på olika företag under lärlingsperioden kommer premien att fördelas mellan dessa företag.

Det är PVF som administrerar utbetalningen av premien. När KUB signalerar att lärlingen och företaget har uppnått rätt kriterier för lärlingspremien, så kontrollerar yrkesnämnden att alla fakta stämmer och skickar därefter faktureringsunderlag till berörda företag.