ventilationsmontör VF programmet vvs och fastighetsprogrammet pvf yrke & utbildning

Från och med hösten 2019 kommer utbildning riktad mot våra branscher inom både gymnasieskola och vuxenutbildning bestå av två yrkesutgångar. Den stora förändringen är att ventilationsmontör (som i dagsläget heter ventilationsplåtslagare) kommer flyttas från Bygg- och anläggningsprogrammet till VVS- och fastighetsprogrammet. Inriktningen Byggnadsplåtslagare kommer fortsatt finnas på Bygg- och anläggningsprogrammet. På VVS- och fastighetsprogrammet kommer yrkesutgången ventilationsmontör att hamna under ventilationsteknik, men ersätter yrkesutgången som i dagsläget heter ventilationstekniker.

Det kommer i fortsättningen finnas möjlighet för elever att sätta sin egen prägel på utbildningen med hjälp av de kurser som erbjuds i programfördjupningen. För elev som fullföljt gymnasieskola och lärlingstid kommer det även finnas möjlighet att få yrkesbevis som ventilationsmontör, ventilationsplåtslagare eller byggnadsplåtslagare.