Hur planerar politikerna i Stockholms stad att hålla uppe byggtakten och bevara de byggnader som finns utan kompetent arbetskraft? Låt inte fler skolor lägga ner sina plåtslageriutbildningar, skriver Plåt & Ventföretagen, Byggnads och PVF Yrke & Utbildning i en gemensam debattartikel som har publicerats i SvD i dag.

Nyligen möttes vi av nyheten om att Stockholms sista gymnasieutbildning för byggnadsplåtslagare, i Kista norr om Stockholm, hotas av nedläggning. Detta trots att det råder stor brist på utbildade plåtslagare i landet. För bygg- och anläggning samt VVS- och fastighetsbranscherna är detta kanske ett överkomligt problem då de har andra skolor att vända sig till, men för plåtbranschen i Stockholmsregionen är konsekvensen av en nedläggning inget annat än en katastrof.

Stockholms byggtekniska gymnasium är nämligen den sista gymnasieskolan i närområdet som bedriver utbildning i byggnadsplåtslageri. Efter nedläggningen kommer den gymnasieelev som vill utbilda sig till byggnadsplåtslagare tvingas söka utbildning på annan ort. Den närmaste utbildningen kommer då att ligga i Uppsala!

Enligt politikerna i Stockholms stad handlar det om att det är för få ungdomar som söker sig till skolan i Kista och utbildningarna är därmed för dyrbara att driva med bara ett fåtal elever i varje klass. Det handlar alltså inte bara om plåtslageriinriktningen utan om ett totalt utbildningsstopp – för alla hantverksyrken!

Vi är medvetna om att det är alldeles för få som söker sig till yrkesinriktade program och en bidragande orsak till det är att flera plåtslagarutbildningar är nedläggningshotade eller redan har lagts ner, vilket gör att det inte finns rikstäckande utbildningsmöjligheter. Att politikerna inte heller satsar på att göra dessa skolor och utbildningar attraktiva, utan i stället lägger ner dem, bidrar ju förstås också till att ungdomarna hellre satsar på andra program, som leder till yrken där det redan i dag finns ett stort överflöd av arbetskraft.

Byggnadsplåtslagare har mycket länge legat högt på Arbetsförmedlingens lista över bristyrken och yrkeskunniga byggnadsplåtslagare är oumbärliga för att man i Stockholm ska kunna bygga och bevara fastigheter. Bristen på plåtslagare är redan ett hinder för nödvändiga byggnationer och situationen kommer med en nedläggning av regionens enda gymnasieskola att allvarligt förvärras. För att kunna täcka behovet behöver vi minst 2 000 nya plåtslagare de närmaste åren.

Samtidigt går landets ungdomar ut i en tuff arbetsmarknad. Bara i Stockholms län ligger ungdomsarbetslösheten på drygt 16 procent, vilket innebär att drygt 16 000 ungdomar mellan 18 och 24 år går utan jobb i huvudstaden. I hela landet är mer än 100 000 ungdomar arbetslösa.

Sedan flera år tillbaka driver därför Plåt & Ventföretagen tillsammans med Byggnads och PVF Yrke & Utbildning olika projekt med syfte att vända den negativa utvecklingen. Vi vill bland annat se att politikerna satsar på bättre utbildningsmöjligheter för alla ungdomar som vill satsa på ett yrke som plåtslagare. Men den stora bristen på byggnadsplåtslagare har nu gått från att vara oroväckande till att bli ett akut samhällsproblem. De kommande 15 åren ska 140 000 nya bostäder byggas i Stockholm, det vill säga över 9 000 bostäder om året. Bristen på plåtslagare innebär att denna byggtakt inte kommer vara möjlig att uppehålla. Dessutom behöver stora delar av det befintliga byggnadsbeståndet renoveras, inte minst miljonprogrammet.

Vi måste alltså få fler ungdomar att söka till utbildningarna och som ett första led i det arbetet vädjar vi till landets politiker: Låt inte fler skolor lägga ner sina plåtslageriutbildningar! För hur planerar politikerna i Stockholms stad att hålla uppe byggtakten och bevara de byggnader som finns utan kompetent arbetskraft?

Vår lösning är i stället att ni gör helt tvärtom, genom att inte lägga ner utan att i stället bygga upp och skapa nytt. För om vi kan få hjälp med att förbättra och att utöka antalet utbildningsplatser för byggnadsplåtslagare, så kan vi nämligen lova er att detta kommer att sänka arbetslöshetssiffrorna, få bättre fart på byggandet och därmed stärka landets ekonomi.

Johan Lindström
Plåt & Ventföretagen

Annika Waernström
PVF Yrke & Utbildning

Christer Härjelin
Byggnadsarbetareförbundet