Det har nu gått 10 månader sedan Kaveh Nowroozi påbörjade tjänsten som projektledare på PVF Yrke och Utbildning. Det som Kaveh beskriver har gjort störst intryck på honom under den här tiden är det stora engagemanget i branschen och alla positiva och trevliga möten som uppstått.

Bortsett från den självklara utmaningen, Covid-19, så har hans största utmaning varit att på kort tid lära sig och förstå, inte bara ett, utan två nya yrken och den branschpolitik som kommer med dem. Kaveh berättar att man måste vara ödmjuk inför det ständigt föränderliga utbildningsväsendet och vara beredd på att politiska utspel och ändrade ekonomiska förutsättningar kan kasta omkull planerade satsningar. Trots det tror Kaveh på en långsiktig strategi och att det gäller att ta tillvara på de nya förutsättningarna som Covid-19 för med sig.

– Konsekvenserna av Covid-19 innebär bland annat att fler behöver skola om sig och byta yrke. Det ger oss möjligheter att marknadsföra plåt- och ventilationsyrkena mot både unga vuxna och vuxna, konstaterar han.

Läs hela artikeln här >>