Kurser

Kompetensutveckling för företag

Kraven på plåtslageri- och ventilationsföretagens professionalism ökar snabbt och kompetens blir ett allt viktigare redskap. Via har därför tagit fram utbildningar anpassade för branschen och företagens behov. Med utbildningsmaterialet Frisk Luft som grund, har vi tillsammans med Entreprenörföretagen tagit ett steg till och erbjuder personcertifiering av ventilationsmontörer.

Eftersom kundens krav och betalningsvilja står i fokus har vi valt att koncentrera våra kurser till att lära ut hur företagen ska få kundens respekt för sin duglighet. Vi utbildar inom entreprenadrätt, kalkylering och affärsmannaskap

Entreprenadrätt

Vi erbjuder kurser i entreprenadrätt, vilka bland annat innehåller tolkning av förfrågningsunderlag, hur ett avtal kommer till stånd samt tolkning och tillämpning av regler baserade på AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader). Utbildningen kommer även att inkludera en presentation och praktisk hantering av vårt kvalitets – och miljöledningssystem, PVF Entreprenad.

Affärsmannaskap

Gör det du är bäst på, ännu bättre! Tillsammans utvecklar vi ditt affärsmannaskap och därmed ditt företag. Våra kurser handlar om att öka förståelsen för vad företaget egentligen tjänar pengar på – att utveckla en agenda för strategi och affärsutveckling. Varje utbildning ska bidra till att se kopplingar mellan företagets erbjudande, ledning och resultat.

Kalkylering

I första hand lär vi ut kalkylering med PVFs kalkylsystem. I detta ingår att förstå och kunna tolka förfrågningsunderlag samt att lära sig kostnadsbedöma och prissätta olika typer av uppdrag.

Thomas Andersson

Kontaktperson:

Thomas Andersson
Tel: 08-442 49 31
Mobil: 070-601 11 10
thomas.andersson@pvf.se