<< Tillbaka till Info och Material/För företagslärlingar

Kompletterande utbildning

Information

Kravet på kompletterande utbildning är fastställt av Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Plåt- & Ventföretagen i kollektivavtalets utbildningsavtalsbilaga punkt 8 som Obligatorisk utbildning. Utbildningen omfattar både fackteori och praktik. Avsikten med denna utbildning är att alla elever i gymnasial lärlingsutbildning och anställda lärlingar med utbildningskontrakt ska uppnå en nationellt likvärdig grundutbildning oavsett vilken typ av arbeten elevens praktikföretag utför under utbildningstiden. Den kompletterande utbildningen har också till uppgift att jämna ut geografiska skillnader i utförandet av plåtslageriarbeten inom landet. Kompletterande utbildning är obligatorisk för elever i gymnasial lärlingsutbildning samt lärlingar med utbildningskontrakt.

För att man på enklaste sätt skall kunna bedöma vilka utbildningsmoment som är viktiga för den enskilde eleven/lärlingen är det viktigt att föra tid i timrapport och så noggrant som möjligt specificera vilka moment som utförts i företaget.

Gå vidare till kompletterande utbildning som gäller efter HT 2011 här >>

Frågor och svar om kompletterande utbildning >>