Kursplaner

Gymnasieutbildning
För dig som läser gymnasiets bygg- och anläggningprogram, finns det två olika kursplaner. En för dig som påbörjade din utbildning före hösterminen 2011 och en för dig som börjar hösterminen 2011 eller senare.

Kursplan för gymnasieutbildning före ht 2011>>

För dig om påbörjar bygg- och anläggningsprogrammet efter hösterminen 2011 gäller nya kursplaner och dessa finner du på skolverkets hemsida >>. För att läsa om de kurser som ingår i byggnads- och ventilationsplåtslageriinriktningen klicka här>>

Kursplan för vuxenutbildning>>

Kompletterande utbildning
Gå vidare till kompletterande utbildning som gällde före ht 2011 här>> och för den som gäller efter ht 2011 här>