64_55_nyhetsbild_250x_Den 1 april 2014 lanseras en ny version av PVF Kalkyl Byggplåt – egentligen är det ett helt nytt kalkylprogram.

Flertalet Plåtslageriföretag har fått komma in med synpunkter och önskemål och nu är PVF:s målsättning att det nya programmet ska bli ett användarvänligt verktyg som ökar företagens lönsamhet.

Läs hela artikeln i Plåt & Vent Magasinet (nr 1 2014) om nya PVF Kalkyl Byggplåt här >>