PVF Yrke & Utbildning:

Yrkesutbildning och utveckling inom branschen för byggnads- och ventilationsplåtslageri

PVF Yrke & Utbildning är plåtslageri- och ventilationsbranschens egen organisation för utbildning och utveckling av yrkesutbildning. Vi ägs gemensamt av Plåt & Ventföretagen och Byggnads.