PVF Yrke & Utbildning:

Yrkesutbildning och rekrytering inom branschen för byggnadsplåtslageri och ventilation

PVF Yrke & Utbildning är plåtslageri- och ventilationsbranschens egen organisation för utbildning och rekrytering. Vi ägs gemensamt av Plåt & Ventföretagen och Byggnads.