Vi utvecklar plåt- och ventbranschen

Vi utvecklar plåt- och ventbranschen

INFO & MATERIAL

Vårt huvuduppdrag är att få fler och rätt ungdomar att välja en utbildning inom plåtslageri och ventilation samt få dem att stanna kvar inom branschen.

Läs mer pvf-pil-front-blurbs-green-full

TEKNIKCENTRUM

PVF Teknikcentrum är plåtslageri- och ventilationsbranschens egen skola och centrum för kompetensutveckling.

Läs mer pvf-pil-front-blurbs-yellow-full

E-UTBILDNINGAR

Utbildning spelar en mycket viktig roll och vi har tagit oss an att producera och leverera tillgängliga, moderna och aktuella utbildningsmaterial.

Läs mer pvf-pil-front-blurbs-red-full

Inriktningen Ventilationsmontör flyttar till VF-programmet

Från och med hösten 2019 kommer utbildning riktad mot våra branscher inom både gymnasieskola och vuxenutbildning bestå av två yrkesutgångar. Den stora förändringen är att ventilationsmontör kommer flyttas från Bygg- och anläggningsprogrammet till VVS- och fastighetsprogrammet. Byggnadsplåtslagare kommer fortsatt finnas på Bygg- och anläggningsprogrammet.

läs mer

Ett fullspäckat 2018!

2018 börjar lida mot sitt slut, i och med det vill vi ta tillfället i akt att summera några av de aktiviteter vi gjort under året som gått.

läs mer

Matris enligt Skolverkets läroplan för plåtslageri

För att underlätta undervisning med hjälp av Optimala Skal för gymnasieskolor har vi nu tagit fram en matris, där innehållet i Skolverkets kursplaner för plåtslageri är kopplat till innehållet i e-utbildningen Optimala Skal.

läs mer

Plåtambassadör vinner Isabellestipendiet 2018

PVF Yrke & Utbildnings plåtambassadör Mathilda Klinger Danielsson tilldelas Isabellestipendiet för sitt utomordentliga arbete som förebild för kvinnor i plåtbranschen. För åttonde året i rad delas Isabellestipendiet ut. Det är ett stipendium för kvinnor som arbetar med hantverksyrken och går till en lovande stjärna inom byggbranschen.

läs mer

Rekryteringsfilmerna på fler språk

För två år sedan lanserade PVF Yrke & Utbildning rekryteringsfilmen "Bli Plåtslagare" och under våren lanserades motsvarande film för ventilationsmontörsyrket, "Bli Ventilationsmontör". Båda filmerna är mycket uppskattade och visas såväl på mässor som vid...

läs mer

360°-film ger nya möjligheter att locka fler till branschen

För första gången har vi skapat en film som gör det möjligt för tittare att så nära det bara går uppleva hur det är att arbeta som plåtslagare. Filmen, som skapats i 360° vinkel, riktar i första hand in sig på människor som står inför att välja yrke.

läs mer