71_68_nyhetsbild_250x_PVF lanserar nu ett utbildningsmaterial för trä- och metallslöjdslärare på högstadiet, kallad Plåtslagarlådan.

De första lådorna distribuerades till högstadieskolor i mars och består av handledning till lärare, med en föreläsning om plåt och plåtslagaryrket, samt verktyg, material och övningar att genomföra tillsammans med eleverna. Plåtslagarlådan har tagits fram i samarbete med PVF Teknikcentrum, branschens egen skola, och har sedan tillverkats av plåtslagarelever runt om i Sverige som en uppgift till SM för unga plåtslagare. Tanken med utbildningsmaterialet är dels att ge extra inspiration till trä- och metallslöjdslärare som inte alltid har tillgång till plåt och rätt verktyg, och dels att inspirera ungdomar i högstadiet före de väljer inriktning i gymnasiet. De första lådorna började distribueras ut till skolor i mars.

– Vi har sett att det finns ett behov hos trä- och metallslöjdslärare ute i Sverige att få chansen att jobba med plåt. Vi har också sett att det är viktigt att eleverna tidigt får lära sig om olika yrken för att senare kunna ta ställning när de går i gymnasiet. Genom att introducera plåtslageri redan på högstadiet får fler elever chans att prova på materialet och lära sig mer om yrket innan de väljer inriktning i ettan. Många högstadieelever vi träffat har inte tidigare känt till yrket, men tycker det är jätteroligt när de får testa att skapa något med materialet, säger Annika Waernström, projektledare på PVF.

Första upplagan av Plåtslagarlådan går ut till 20 skolor, varav tio i Stockholm där behovet av fler elever som läser till plåtslagare är som störst. Tanken är sedan att fler lådor ska kunna produceras efter behov, både ifrån skola och bransch. Med lådan bifogas även kontaktuppgifter till lokala plåtslagarföretag och dessa ska även sedan lätt kunna producera fler lådor.

– Själva lådans utformande bjuder in till kreativitet och utforskande, både av materialet och verktygen. Vi tror och hoppas att plåtslagarlådorna kommer att uppskattas. De plåtslagarföretag som själva skulle vilja träffa elever har fritt fram att producera sina egna lådor. Det är bara att höra av sig till oss! Säger Hans Eriksson, utbildningsansvarig PLR och projektmedlem i Strålande utsikter!