Vad är plåtslagarlådan?

Plåtslagarlådan är ett utbildnignsmaterial som du som trä- och metallslöjdlärare kan använda under ett lektionstillfälle. Tanken med materialet är låta elever få testa på hur det är att arbeta med plåt och på så sätt inspirera dem att vilja veta mer om plåtslagaryrket.

Innehåll

Materialet är utformat för att passa en lektion på 80 minuter och är uppdelad i två delar. Dels ett bakgrundsmaterial om plåtslagaryrket som du inleder lektionen med, dels instruktioner och material för några praktiska övningar. Allt du behöver för genomföra lektionen hittar du i lådan.

Instruktioner

Vill du redan nu kika på instruktionsbladet till plåtslagarlådan kan du klicka här>>

FAQ

Vad är Plåtslagarlådan?

Plåtslagarlådan är ett utbildningsmaterial framtaget för att väcka intresse för plåt- och metallarbete hos elever på högstadiet. Utbildningsmaterialet är utformat för att passa en trä- och metallslöjdslektion. Lådan innehåller både de verktyg, material och instruktioner som behövs för att kunna genomföra lektionen på ett inspirerande sätt.

När kan jag använda Plåtslagarlådan i min undervisning?

Du kan använda Plåtslagarlådan vid ett tillfälle som passar dig när som helst under terminen. Upplägget är anpassat efter läroplanen och lådan innehåller både information om hur lektionen ska genomföras och färdiga övningar som eleverna kan genomföra. Här på sidan finns tydliga instruktionsfilmer som visar hur eleverna ska göra för att genomföra övningarna.

Varför ska jag använda mig av Plåtslagarlådan?

Plåtslagarlådan är ett inspirerande och kul sätt att få eleverna att jobba med plåt och metall. 

Hur passar lektionsupplägget in i läroplanen för trä- och metallslöjd?

Lektionsuppägget är helt anpassat för att möta beskrivningen i Skolverkets läroplan för grundskolan. Se nedan för Skolverkets beskrivning:

”Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Syfte
Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.”

Varför har PVF Yrke & Utbildning tagit fram Plåtslagarlådan?

Plåtslagarlådan togs fram 2013 i samråd med trä- och metallslöjdslärare. Målet var att på ett inspirerande och kul sätt få fler unga att prova på materialet plåt, som är en viktig del av trä- och metallslöjden.

Var hittar jag information om hur jag lägger upp lektionen?

Har du den fysiska lådan så hittar du all information du behöver i själva lådan. Om du inte har beställt lådan så kan du hitta både instruktioner och pedagogiska filmer som beskriver de praktiska övningarna här på sidan.

Instruktionsfilmer

Här nedan finner du instruktionsfilmerna till uppgifterna i plåtslagarlådan.