Hugo salming almedalen worldskills sweden pvf yrke och utbildning plåtslagare makthavare
För 51:a året i rad fylls Visby av tusentals besökare – allt från politiker, näringslivet och intresseorganisationer. Samtal kring demokrati och samhällsfrågor är vanliga, men i år belyser man även de ”dolda makthavarna”, dvs de som gör Almedalsveckan möjlig.

Det är WorldSkills Sweden som på plats i Almedalen uppmärksammar de som valt att gå en yrkesutbildning. Man understryker hur viktiga dessa personer är för samhällets utveckling. Utan dessa kan det inte byggas nytt, det som är föråldrat kan inte restaureras och utan dessa personer kan inte våra medmänniskor tas hand om. I ”Almedalsverkstan” har WorldSkills Sweden bland annat valt att uppmärksamma plåtslageri, där man under två dagar kunnat få testa på yrket och bli instruerad av Hugo Salming, PVFs yrkesambassadör.

– För branschen är det väldigt roligt att man tar plåtslagarnas kompetens och yrkeskunnighet på stort allvar. Det är många av taken i Visby som är klädda i plåt, något som inte skulle vara möjligt att bevara om det inte vore för plåtslagarna, säger Therese Berganäs, PVF Yrke & Utbildning.