Covid 19 corona plåtslageri plåtslagare APL

Inget ont som inte har något gott med sig. Vi har intervjuat Axel Nilsson, elev på Wendesgymnasiet i Kristianstad hur situationen med Covid-19 har påverkat honom. Trots de negativa aspekterna som Covid-19 fört med sig så lyfter Axel Nilsson att distansutbildningen kan bidra till en positiv utveckling. Han hoppas på att se mer distansundervisningen i skolorna även efter Covid-19.

Hur har Covid-19 påverkat dig i din utbildning? 

Jag är ute på praktik 3 dagar i veckan och har distansundervisning (teori) måndagar och fredagar. Jag tycker att de har löst situationen väldigt bra och upplever inte att Covid-19 har påverkat mig så mycket tack vare denna lösning.

Kan du nämna en positiv sak som Covid-19 har medfört?

Distansundervisning ser jag som en positiv aspekt. Jag har alltid velat prova att ha det då jag sett att det förekommer i många andra länder redan. Distansundervisningen vi har just nu fungerar bra och jag tror att det är en fördel för många elever. Många bor långt från skolan Tack vare den teknik vi har idag tror jag även att det skulle fungera att ha fortsätt distansundervisning till en viss grad, även efter Covid-19.

Kan du nämna en negativ sak som Covid-19 har medfört?

Det negativa med den här situationen tycker jag är ekonomin. Just nu är våran bransch rätt stabil men jag är orolig att byggbranschen får ett bakslag i höst. Vi bygger klart de projekten vi har just nu men det står lite stilla med inkommande jobb. Vi får inte in så många nya projekt som vi brukar. Efter examen är tanken att jag ska fortsätta arbeta på PB Plåt där jag just nu gör min APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Vad hoppas du ska hända nu?

Jag hoppas att vi kommer kunna få gå tillbaka till skolan och avsluta våran utbildning på riktigt med ett ordentligt studentfirande innan vi börjar nästa kapitel i våra liv.

 

Foto: Serny Pernebjer