PVF Plåt & Vent FoPVF_PMSrum blir PVF Yrke & Utbildning med fokus på kapacitet och kompetens. Ackordsmätningen återgår till Byggnads och PLR/Entreprenörföretagen tar över kalkylprogrammen.

PVF Plåt & Vent Forum AB är ett företag för plåtslageri- och ventilationsbranschen med fokus på utbildning, rekrytering, ackordsmätning, kalkylprogram och kalkyltjänster. Företaget ägs gemensamt av PLR/Entreprenörföretagen och Byggnads sedan 1987.

Nu väljer PLR/Entreprenörföretagen och Byggnads att renodla och kraftsamla inför den pågående utmaningen med rekrytering till, och utbildning inom branschen. PVF kommer att leva kvar som PVF Yrke & Utbildning AB och med bibehållen inriktning på kapacitet och kompetens. Hantering av rekryterings- och utbildningsfrågor samt branschskolan i Katrineholm fortgår som tidigare.

Kalkylprogrammen PVF Byggplåt, PVF Ventilation och PVF Entreprenad (kvalitet och miljö) samt ackordsmätning kommer att fördelas mellan PLR/Entreprenörföretagen och Byggnads.

– Detta innebär att vissa frågor av tydlig branschkaraktär förflyttas till PLR/Entreprenörföretagen och Byggnads övertar ackordsmätningen, berättar Thomas Andersson, nuvarande vd för PVF Plåt & Vent Forum.
Genom att Byggnads övertar ackordsmätningen, upphör PVF:s kalkyltjänst i parternas regi.

I samband med att ackordsmätningen återgår till arbetstagarsidan kommer Byggnads även ta över PVF:s mätare runt om i landet. PLR/Entreprenörföretagen tar ansvar för allt som rör PVF:s kalkylprogram och PVF Entreprenad, programmet för kvalitets- och miljöplaner för entreprenader. Från och med den 1 februari ansvarar PLR/Entreprenörföretagen också för personcertifieringar av ventilationsmontörer samt företagscertifiering av ventilationsföretag.

– Genom en uppdelning av nämnda arbetsområden är det PLR/Entreprenörföretagens och Byggnads målsättning att effektivisera verksamheten samt att erbjuda ett utbud av tjänster som ger största möjliga medlemsnytta, förklarar Thomas Andersson.

Omorganisationen planeras till den 1 september 2016. Då vd Thomas Andersson slutar sin tjänst kommer också ny ledning tillsättas. Hur ledningen för PVF Yrke & Utbildning AB kommer att se ut, tillkännages inom kort.