78_77_nyhetsbild_250x_I somras tecknades ett samarbetsavtal med Produktblad Direkt. Det är en tjänst på nätet som möjliggör skapandet av bland annat drift- och skötselinstruktioner, egenkontroller, riskbedömning och arbetsmiljöplan. 

Vi jobbar nu med att integrera Produktblad Direkts programvara i PVF-Entreprenad. I praktiken innebär detta att exempelvis drifts- och skötselinstruktioner samt mer omfattande riskbedömningar kan skapas direkt i PVF-Entreprenad. Vi har som målsättning att bli klara med den första delen av integreringen under januari 2015.

Därefter fortsätter vi med att löpande vidareutveckla PVF-Entreprenad i samarbete med Produktblad Direkt. Nästa steg blir att integrera PVF-Kalkyl Byggplåt och PVF-Kalkyl Ventilation.