Vi är mycket stolta och glada över att PVF Teknikcentrum har utsetts till en av de 10 skolor som får delta i Skolverkets försöksverksamhet för branschskolor.

Urvalet för deltagande i försöksverksamheten har bland annat gjorts efter samråd med Arbetsförmedlingens analysavdelning och med stöd av de prognoser över nuvarande och framtida bristyrken som tagits fram där.

Beslutet innebär att utvalda branschskolor kan sluta avtal med skolhuvudmän och att skolhuvudmännen därmed kan söka statsbidrag för kostnaderna det innebär att skicka sina elever till en branschskola.

Läs mer på Skolverkets hemsida >>