För två år sedan lanserade PVF Yrke & Utbildning rekryteringsfilmen ”Bli Plåtslagare” och under våren lanserades motsvarande film för ventilationsmontörsyrket, ”Bli Ventilationsmontör”. Båda filmerna är mycket uppskattade och visas såväl på mässor som vid rundgångar på yrkesgymnasium runt om i Sverige.

Som en del i satsningen att få fler och rätt personer att välja en utbildning inom plåtslageri och ventilation beslutade PVF Yrke & Utbildning att översätta filmerna till både engelska och arabiska.

– För att inte missa talanger och kompetens är det viktigt att vi når ut med information även till de som inte har svenska som modersmål, säger Therese Berganäs, projektledare på PVF Yrke & Utbildning.

Båda filmerna kan numer ses med undertext på svenska, engelska och arabiska på PVF Yrke & Utbildnings Youtube-kanal >>

Hjälp oss gärna att sprida filmerna!