Projektet Ren luft, friskt liv! är en långsiktig satsning som PVF driver med målet att förtydliga ventilationsbranschens värde och i förlängningen öka det kommersiella värdet. Vi behöver etablera en modern och framåtlutad bild av branschen, säkra rekryteringen och höja vår röst i media.

Byggnader och byggnadstekniker har aldrig varit så komplexa som nu, något som ställer höga krav på installation och drift av ventilationssystemen. Det krävs kunskap inom teknik, energi och miljö. Med ett samlat kunnande och förståelse för god inomhusmiljö bidrar ventilationsbranschen till ren luft och friskt liv. Branschen jobbar också för långsiktig miljö- och energieffektivitet som både håller nere energikostnaden för den som betalar och är bra för miljön.

Viktig arbetsgrupp
Branschen fortsätter att utvecklas i takt med att vi förfinar och förbättrar våra byggtekniker. Duktiga och kunniga ventilationsföretag blir än mer avgörande. Det är den bilden av branschen som behöver förstärkas för att nå målet med projektet. Därför ingår det i arbetsgruppen för Ren luft, friskt liv! bland annat fem företagare från olika delar av landet, varav två är representerade i Entreprenörföretagens ventilationsförening. Gruppen ses med jämna mellanrum för att stämma av och förankra beslut längs arbetets gång.

Branschens utmaningar
Bland annat har vi undersökt och analyserat de utmaningar som branschen står inför, och utifrån det tagit fasta på några saker:

Vi behöver etablera en modern och framåtlutad bild av branschen, av de olika yrkesrollerna och kompetensen, och ett samlat och gemensamt sätt att prata om ventilation. Vi har exempelvis mätt branschstrukturen och frågat kunderna om deras bild av ventilationsbranschen.

Vi ska visa att vi tar ansvar för en hälsosam utveckling som gynnar kunderna.

Vi utreder långsiktiga sätt att säkra kompetensförsörjningen.

Via personcertifiering av ventilationsmontörer, arbetar vi aktivt för att höja kompetensen hos företagens medarbetare.

Vi arbetar för att höja vår röst i media.

Vi vill förmedla budskapet om att alla människor påverkas av ventilation och att ren luft är en förutsättning för ett friskare liv. Därför kallar vi projektet Ren luft, friskare liv!

För frågor om projektet, kontakta Annika Waernström annika.waernstrom@pvf.se eller 070-568 64 82.