Plåtslagarkollo, politikerdagar, lärlingsprogram… Det var några av alla idéer som framkom under vårens fem framtidsmöten i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Luleå.

Trots en stor efterfrågan på plåtslagare är det få unga som känner till yrket, än mindre söker sig till utbildningarna. Något som riskerar plåtslagarbranschens framtid. Därför har PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd i projektet Strålande utsikter! bjudit in politiker, verksamma plåtslagare och opinionsbildare till samtal om yrkets framtid.

Matchning och lösningar
De så kallade framtidsmötena har ägt rum på fem orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Luleå. Under mötena har lokala politiker, branschföreträdare, yrkesambassadörer, plåtföretagare och opinionsbildare med fokus på arbetsmarknad och skolan samlats för att diskutera både matchningsutmaningen men också potentiella lösningar för att fler unga ska se plåtslagarbranschen som ett alternativ. Målet med mötena var att hitta 100 bra idéer som bidrar till att vi får fler och rätt unga att utbilda sig till plåtslagare!

Förebild för andra branscher
Diskussionerna har varit engagerade och många bra idéer har kommit fram. Tydligt är att de insatser som branschen genomför idag i form av besök på högstadier och gymnasieskolor, medieutspel som beskriver yrket i media och branschföreträdare som träffar unga är mycket uppskattade. Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholm sa till exempel: ”Plåtslagarna är kända för sitt arbete med att få in unga i branschen och kan ses som en förebild för andra branscher.”

Kollo och pensionärer
Andra intressanta tankar som lyftes upp av personer i publiken var helkommunala lärlingsprogram med pensionärer som lärare, informationsdagar för kommunpolitiker, anordna plåtslagarkollo för unga men framförallt fortsätta att främja samverkan mellan politiker, skola och företag.